Hernyken fuglestasjon - Norsk institutt for naturforskning

Sjøfuglforskningen på Røst startet allerede på slutten av 1950-tallet og er videreført årlig gjennom en rekke prosjekter helt fram til i dag. Kunnskapen om sjøfuglbestandene her er derfor langt bedre enn for de fleste andre steder på Norskekysten. Dette gjelder ikke minst lundebestanden, som har vært fokus for de mest omfattende studiene. I dag omfatter undersøkelsene likevel omkring 20 arter sjøfugl, hvorav 10 arter er nøkkelarter i SEAPOP. Arbeidet ledes av NINA og har hovedbase på instituttets feltstasjon på sørsiden av Hernyken (67°26’ N 11°52’ E).

Utgangspunktet for feltstasjonen på Hernyken var en primitiv hytte på 7 m2 med jordgulv. Den ble laget på 1930-tallet av en gammel båt som var dratt på land og vendt opp-ned. Da Svein Myrberget fra Statens Viltundersøkelser på Ås startet lundeforskningen på Hernyken i 1964 oppførte han et tilbygg på 10 m2. Denne hytta gjorde nytten som soverom, kjøkken, stue og arbeidsrom for personellet gjennom 45 år. Først i 2009 ble den skiftet ut med et moderne, full-isolert stasjonsbygg som er nøye tilrettelagt for virksomheten. Instituttet disponerer også hytta «Alkebåde» på Vedøy, en to-etasjers tømmerhytte som ble flyttet dit fra Røstlandet på slutten av 1950-tallet. Hytta ble benyttet av den sveitsiske professoren Beat Tschanz og hans studenter til adferdsforskning på sjøfugl gjennom 25 år.

Feltarbeidet starter som vanlig med taksering av lundebestanden på Hernyken i begynnelsen av mai. Fra tidlig i juni er feltstasjonen kontinuerlig bemannet i omlag to måneder før den stenges for året i første halvdel av august. Av sikkerhetsmessige grunner er det alltid minst to personer til stede, i de mest arbeidskrevende periodene som regel 3-4 personer.

Tekst: Norsk institutt for naturforskning (NINA) - Tycho Anker Nilssen

    !
    9
    N
    1
    2