Kirkeruiner i Marka

De er (som jeg før har nevnt) de frommeste kristne, og på helligdagene unnlater de aldri å gå til messe. I kirken kneler de alltid når de ber, og det hender aldri at de mumler besvergelser, forbanner helgener eller nevner djevelens navn. ( … ) De overholder alltid fasten på de bestemte dager, og alle festdagene som kommer i løpet av året, helligholder de med kristen fromhet.

Røst 1432

I denne tuften er det funnet rester av små trekors som peker mot katolsk opprinnelse. Dette er en unik forekomst i Norge, lignende funn er gjort i norrøne kirker på Grønland. Lofoten har ingen bevarte middelalderkirker, dette er det nærmeste man kommer.

Kirkested fra 1400-tallet til 1715

Italienerne som strandet på Røst i 1432 og som skildrer dagliglivet der, beretter om det religiøse livet til røstværingene: De var opptatt av forholdet deres til Gud og forteller at av de 120 som bodde der, fikk 72 nattverd da de feiret påske og var troende katolikker. Kirken var en halv mil unna der de bodde. En ”miglia” som var deres måleenhet var 1739 meter, og kirken lå derfor i underkant av 900 meters vei fra huset. Dette fører oss over myrene og til de gamle nedgrodde kirkeruinene som ligger i Marka. Her var kirkestedet fra 1400-tallet til 1715.


https://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderen

 

Tekst: Fra Elisabeth Johansen / John Roald Pettersen:
LOFOTEN en kulturminneguide,  Orkana 2018

Kilder:
Informasjonstekst plakat Røst kommune
Pietro Querini i Wold, Helge A.: Querinis reise / Il viaggio di Querini. Orkana 2003

Illustrasjoner:
Kirkeruinen fra middelalderen i Marka, foto: Elisabeth Johansen

    !
    9
    N
    1
    2