• Stavøya
  Rita Jakobsen

Stavøya

Er en øy omgitt av sagn og myter

Stavøya var tidligere et fiskevær med fiskebruk, butikk, dampskipsanløp og yrende liv.
Rundt 1920 flyttet Stavøya-folket inn til hovedøya, og nå står det kun tufter og steinsettinger fra kaianleggene igjen.

Sagnet om hvorfor det ikke er fugler på Stavøya kan du lese i vedlegget rett under bildet overfor.

  !
  9
  N
  1
  2