Gapahuk og bålplass

Universelt utformet sti fra gammelkirkegården til Kvalsletta.

Nord på øya ligger en gapahuk tilgjengelig for alle turgåere. Her er hvilebenk og ly mot vinden. Fint sted for å se midnattssola. Bålplass. Lett tilgjengelig på god sti fra gammelkirkegården.

   !
   9
   N
   1
   2