Om tørking av fisk

På Røst er hjellene bygd slik at traktoren lett kommer frem under dem. Høyden på hjellene er også beregnet for at folkene som henger fisken skal ha en god arbeidsstilling når de står på lasteplanet. Det er ikke få tonn som løftes og henges med handkraft i løpet av en dag i skreisesongen.

Med buken mot nord

To fisker som henger sammen etter sporden kalles ei sperre. Sperrene trees over råvedstengene, og det er viktig at buken henger mot nord. Regnet fra sørvestlig retning er kraftig på Røst, som i resten av Lofoten, og da er det viktig at den åpne buken ikke henger mot sør eller sørvest og fanger opp regnet. Oppsamlet regn reduserer tørkinga og kan medføre dårligere kvalitet på den ferdige tørrfisken.

For sorting and maturing

Tørrfiskprodusentene på Røst har god oversikt over hjellene og vet hvilke vinterdatoer de forskjellige hjellene ble fylt av fisk. Avhengig av hengedato og tørkeforhold bestemmes dato for når inntaket kan starte. Enkelte ganger kan noe tas inn i mai, men for det meste er det juni måned som er innhøstingsmåned. Da kuttes sperregarnet og fisken sankes i kasser og kar for å bli kjørt inn for grovsortering og modning.

https://no.wikipedia.org/wiki/Hjell

Mildt klima

Temperatur og luftfuktighet er viktige faktorer i tørkingen av skreien. Klimaet på Røst er mildt og gjennomsnittlig temperatur er over frysepunktet hele året. Øysamfunnet ytterst i Lofoten er dermed det nordligste stedet i verden som ikke har noen vinter etter meteorologiske definisjoner. Dette gjør det ideelt for å henge fisken ute for vær og vind fra de første landingene kommer i januar.

Cellene sprenges

Lengre østover i Lofoten er det kuldeperioder tidlig på vinteren, og risikoen for å få fisken ødelagt er stor før det blir mildere temperatur i februar og mars. Frost ødelegger fisken, da sprenges cellene og fisken tar dårlig vann ved utbløting.

Mange faktorer bestemmer kvalitetssorteringen

Men temperaturen kan også bli for mild. Om det blir for varmt og tørt, kan skinnet og de ytterste delene av fisken tørke for fort. Da stenges fuktighet og væske inne bak skinnet og fisken kan surne og i verste fall råtne. Er det mildvær våkner fluene, og de legger gjerne egg i fisken om de kommer til. Men på Røst blåser det så mye at fluene ikke greier å feste seg, heter det lokalt.

Det er altså mange faktorer som spiller inn når det gjelder hvilken av disse klassene fisken blir sortert til:

Prima
Sekunda
Tipo B

 

Tekst: fra Elisabeth Johansen, Anne Cecilie Pedersen, Einar Stamnes
Tørrfisk kystkultur, kokekunst, Querini Orkana 2018

Foto: Kjell Ove Storvik 1–3, Elisabeth Johansen 4–10

    !
    9
    N
    1
    2