Røst, stoccafisso og Italia

Kontakten med Italia er helt sentral for tørrfisknæringen på Røst. Rundt 85 prosent av tørrfisken som produseres på Røst går til Italia. Til å begynne med gikk tørrfiskens ferd til Italia gjennom flere ledd. Agenten var lenge en viktig person som en mellommann mellom eksportør og importør. På sin videre ferd mot matbordet i Italia skulle tørrfisken så gjennom importøren, videre til grossisten og så til bløterfirmaet. Disse bløtte ut fisken slik at den ble klar til å brukes, og sendte den så videre ut i markedet. I dag er det ikke like skarpe skiller og mange bløterfirmaer har også importrett. Derfor kommer hver forsommer representanter fra italienske bløterbedrifter til Røst på besøk for å se på årets tørrfisk. Så båndene mellom de som produserer tørrfisken og de som gjør tørrfisken gryteklar i Italia er i dag sterkere enn de noensinne har vært.

Det er en rekke spenningsmomenter i tørrfiskproduksjonen: Store kvanta råstoff kjøpes opp til tørrfisk i lang tid før tørrfisken avhendes og lånemengden som kreves gjør hver sesong spennende. I tillegg spiller en rekke faktorer inn: været og dermed kvaliteten på årets tørrfisk, valutakurser og hva som skjer i markedene. Alt dette er kjøperne fra Italia godt informert om. Og italienerne er folk som kan forhandle.

https://no.wikipedia.org/wiki/Italia


Tekst: fra Elisabeth Johansen, Anne Cecilie Pedersen, Einar Stamnes (red.)
TØRRFISK– kystkultur, kokekunst, Querini. Orkana 2018
Foto: Kjell Ove Storvik og Einar Stamnes


Representanter fra familiefirmaet Tagliapietra fra Mestre ved Venezia er jevnlig på Røst. Her på besøk hos Arne Johansen, daglig leder ved A. Johansen A/S.

Tørrfiskimportør Daniele Tagliapietra i firmaet Tagliapietra & figli i Mestre har Stoccafisso Mantecato som sin favoritt. Den nytes best i munnfuller på et lite stykke sprøtt brød sammen med en aperitif i følge Tagliapietra. Her intervjuer og filmer Kjell Ove Storvik og Elisabeth Johansen de to brødrene Daniele og Luca Tagliapietra, mens en av firmaets store kunder, representant for Coop Italia, dokumenterer.

https://vimeo.com/228815493

    !
    9
    N
    1
    2