"– En Haab av Saltværinger temmelig stoer" 1500–1700

!
9
N
1
2