• Allmenningskaia i Nesset
  Foto: Elisabeth Johansen
 • Gatekunst
  Foto: Elisabeth Johansen
 • Utsikt mot Skjæret
  Foto: Elisabeth Johansen

Allmenningskai i Nesset

Dette er en av tre allmenningskaier som Røst kommune eier og driver.

Denne kaia har ikke tilgang til vann og strøm.

For 2019 gjelder følgende priser:
Anløpsavgift: besøkende fritidsbåter over 15 m kr 50 per anløp i havneavgift
Kaivederlag: under 15 m kr 100 per påbegynt døgn, over 15 m 120 kr

For å sjekke tilgjengelighet, avtale bruk og betaling, kontakt servicetorget i kommunen:

Røst kommune
Tlf 0047 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no


Foto: Elisabeth Johansen

   !
   9
   N
   1
   2