Allmenningskai i Nesset

Dette er en av tre allmenningskaier som Røst kommune eier og driver.

Denne kaia har ikke tilgang til vann og strøm.

For å sjekke tilgjengelighet, avtale bruk og betaling, kontakt servicetorget i kommunen:


Røst kommune
Tlf 0047 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Røst kommunes nettside


Foto: Elisabeth Johansen

   !
   9
   N
   1
   2