Litterært landskap Pietro Querini

er tilegnet Pietro Querini og hans unike beskrivelse av landskapet og folkelivet på Røst, og forfattere og kunstnere inspirert av Querinis historie og det landskapet han vandret i. Parchi Letterari er et nettverk av små lokalsamfunn hvor man kan oppleve unike landskap, historier og tradisjoner beskrevet i litteratur og poesi.

Fiskarheimen «Havly» har vært fiskernes faste holdepunkt under vinterfisket på Røst siden 1919, og et kjært sted også for de fastboende.
Gjestene i kafeen har vært grunnlag for mange forfatterobservarsjoner gjennom tidene.
Her presentert gjennom et utdrag fra Lars Saabye Christensen roman "Halvbroren", hvor hovedpersonen Barnum har valgt å flytte til farens barndomshjem på Røst.

«En kveld går jeg ned i kafeen, drikker appelsinjuice og ser fjernsyn, sammen med noen andre
gjester, fastboende, som kommer hit for å spise bløtkake eller kanskje for den mørke pikens skyld. Det er menn som har gått i land og de betrakter meg med en overbærende nysgjerrighet, vennlige og tause, mens jeg ser på de flimrende, urene bilder, uten lyd, som om antennen stå midt i en dønning, plugget til vinden, og jeg tenker at disse kjente ansiktene som glir over den salte skjermen, her i Fiskarheimen, det siste hotellet før havet, har Vivian nettopp sminket.»

«Halvbroren», Lars Saabye Christensen, Cappelens Forlag, 2001

Fiskarheimen Havly har også en egen boksamling eid av Litterært Landskap Pietro Querini, som kan benyttes når man sitter i kafeen. Det er dessverre ikke mulig å låne ut disse bøkene.

   !
   9
   N
   1
   2