Tømmestasjon for bobiler

Røst kommune har opprettet tømmestasjon for bobiler i Vardhågen.

Innkjøring til tømmestasjonen er skiltet ved Røstlandveien - tømmestasjonen ligger i enden av veien, til høyre.

Ved spørsmål - ta kontakt med Røst kommune, servicekontoret på rådhuset, tlf 76050500 (kl 08.00-15.00)

   !
   9
   N
   1
   2