Tømmestasjon for bobiler

  Røst kommune har opprettet tømmestasjon for bobiler i Vardhågen.

  Innkjøring til tømmestasjonen er skiltet ved Røstlandveien - tømmestasjonen ligger i enden av veien, til høyre.

  Ved spørsmål - ta kontakt med Røst kommune, servicekontoret på rådhuset, tlf 76050500 (kl 08.00-15.00)

    !
    9
    N
    1
    2